kant-topp

Tipping på REMA1000

Norsk Tipping finner du fra nå av på REMA1000 på Otisentert.

OTI Storhandel blir en realitet - nå!

Eier av OTI-sentret har besluttet å etablere storhandel i tilknytning til dagens kjøpesenter.

Hansen&Dysvik har åpnet!

Da er dagen kommet for åpning av den nye butikken på Otisentret. En mengde gode åpningstilbud.

kant-bunn