Et drømmeprosjekt

Når OTI-sentret står ferdig ombygget og Skeidar åpner 3. juledag, er en innholdsrik epoke i senterets historie sluttført.

Siden høsten 2014 har OTI vært gjennom en periode med betydelig oppgradering og ansiktsløfting. Store beløp er investert, anslagsvis 180 millioner på 2,5 år. Mange dyktige lokale samarbeidspartnere har bidratt på hvert sitt område, og har levert svært gode produkter og tjenester. Vi velger her å trekke frem 5 firma som har vært svært betydningsfull for OTI-sentret i byggeprosjektet.

Løsningsorientert
Yngve Skinstad hos On arkitekter og ingeniører har vært sentral og ledet prosjektet med stødig hånd. I tillegg har firmaet bidratt med arkitektressurser. – Det har vært et svært hyggelig prosjekt på alle måter, sier Skinstad, som har vært engasjert som både prosjekt- og byggeleder siden starten. Han legger vekt på at alle involverte har vært svært løsningsorienterte og samarbeidet på en utmerket måte. Å bygge om et kjøpesenter hvor det samtidig skal drives butikk har naturlig nok hatt sine utfordringer.

– Tross det har det ikke vært forsinkelser i prosjektet. Selv om det til tider har vært korte frister for å ferdigstille lokaler, har alle stått på slik at innflytting har skjedd etter planen. Jeg vil rose butikkinnehaverne og deres ansatte for sporty innstilling, sier Skinstad.

Malere fra Rindal
Tørset Malerservice har hatt fire mann i arbeid. Jan Egil Grytbakk forteller at rindalsbedriften har hatt fire personer i arbeid i snart to år på OTI-sentret. Arbeidet har bestått av legging av nytt gulv i fellesareal, samt alt av sparkling- og malingsarbeid. Prosjektet har vært svært viktig for bedriften som har totalt tretten ansatte.

Gode naboer
Rivingsarbeid, tømring og betongarbeidet er utført av Orkla Stålkonsult. Orkangerbedriften har stått for bygging av nye fasadevegger, inkludert glassarbeid på butikklokalene. – På det meste har vi hatt femten mann i arbeid, så dette har vært et betydelig oppdrag for vår del, sier Knut Arne Høiseth, og legger til at motivasjonen og innsatsviljen har vært svært stor hos ansatte på dette prosjektet. Mitt inntrykk er at alle involverte strekker seg langt for å få til gode løsninger. OTI-sentret er en god nabo med hyggelige ansatte. Det smitter også over på oss som utfører arbeid der, sier Høiseth.

Omfattende arbeid
– Prosjektet har gått på skinner. Arbeidet med nye sikringsskap, elektriske kabler og belysning er utført av oss. I tillegg har vi også hatt ansvaret for rørlegger- og ventilasjonsarbeidet, forteller Ragnar Mathisen hos Caverion. I alt har 12 fagarbeidere fra selskapet hatt arbeid på senteret, i tillegg til administrative ressurser på kontoret som bare befinner seg et par steinkast unna senteret.

Vil blomstre på nytt
Jeg tror ikke alle har forstått hvor mye den nye satsingen OTI gjør betyr for omgivelsene. Det sier Geir Mardahl som leder selskapet som har ansvaret for grunnarbeidet for det nye varemottaket som skal bygges for Skeidar. I tillegg har Mardahl Maskin fått hovedenterprisen for alt av utomhusarbeid som skal gjøres ved senteret.

Det er en betydelig jobb for oss, og vil på det meste sysselsette inntil ti personer, sier Mardahl, som er sikker på at senteret vil få en ny vår når alt er på plass og ferdig.

Lokale firma fortjener en stor takk. Jeg er full av beundring over faglig kompetanse og utførelse, samt vilje og evne til å løse utfordringer. Dette er firma som er konkurransedyktig og jobber hardt for å være det. Det har for OTI-sentret vært en suksessfaktor at bedriftene har vært så gode på å samhandle seg i mellom. Det handler om å spille hverandre god.

Gladhilsen Roy