Garasjegjengen i Idrettsparken

Ikke alle norske byer har et så flott idrettsanlegg så sentrumsnært som Orkanger. Idrettsparken er et sant skue for øyet, der det ligger grønt, flott og velholdt. Men det blir ikke av seg selv. OIFs anleggsavdeling har en stor del av æren for at det framstår slik det gjør.

Bygningene på platået over Idrettsparken rommer flotte, romslige og ryddige verkstedlokaler. Her finner man alt som trengs for å holde anlegget i orden, og ikke minst finner man dem som sørger for at arbeidet blir gjort – Garasjegjengen.  

Bevisst rekruttering
I lokalet er det bord og stoler. Kaffen er alltid klar. Her tas alle viktige beslutninger! Da den store utbygginga i Idrettsparken skulle realiseres var det viktig for OIF å tenke rekruttering. En ting var å tenke rekruttering av unge spillere av begge kjønn, men ikke minst var det viktig å tenke rekruttering av pensjonister som kunne drifte anlegget. Å holde et slikt anlegg i orden krever nemlig mye arbeid. For miljøet og samholdet i klubben er det også svært viktig å gjenspeile hele spekteret av befolkningen, fra de yngste på 5 til pensjonister på 80.

I Garasjegjengen har vi ingen øvre aldersgrense, sier Knut Sten. Her må man bare ha «tut», ikke være særlig hårsår, være sosial og like litt praktisk arbeid, flirer han.  - Føler man at man fyller vilkårene er det bare å ta seg en tur. Sammen med Stein Erik Berg, Thomas Solbu, Tor-Arne Opphaug og Per Gunnar Berg danner han kjernemannskapet i gjengen. Interessen for fotball deler de, og ønsket om å bidra til fellesskapet er drivkraften som gjør at de møtes daglig – hele året! Samtlige er pensjonister, unntatt Thomas og Tor-Arne som arbeider henholdsvis på Nordsjøen og Thamshavn. De tiltrer gjengen så snart turnusen tillater det.
 

Gummikuler og politikk
I sommerhalvåret må baner klippes og merkes, og de som trodde at kunstgressbaner er vedlikeholdsfrie må tenke om igjen. Her må det slåddes for å løfte ”graset” og ”lufte” gummikulene som er så viktig for kunstgressbaner. De ørsmå gummikulene er for øvrig blitt å regne som en del av inventaret for alle som har fotballspillende barn i huset. Banene blir flittig brukt, både til organisert trening, men også til uorganisert aktivitet. – Alle er velkomne til å spille i Idrettsparken.
- Vi styrer oss selv, sier Stein Erik Berg, det er ingen som maser. Vi vet hvilke oppgaver som skal gjøres. Innimellom arbeidsoppgavene blir det tid til både litt skrøner og ”politisk kvarter”. Meninger om både store og små saker på den politiske dagsorden det har de, enten det er i lokalpolitikk eller i store internasjonale spørsmål. Fasiten har de selvsagt i forhold til det meste.

Viktig miljøfaktor
- For OIF er Garasjegjengen av uvurderlig betydning, sier Øyvind Bakken som er økonomileder i fotballavdelinga. Den økonomiske verdien av arbeidet de utfører er formidabel. I tillegg vil jeg si at de utgjør en miljømessig viktig faktor. Verkstedet er blitt et samlingspunkt, og mange stikker innom for å slå av en prat på dagtid. På kveldstid hender det ikke rent sjelden at det samles en liten gjeng for å se fotballkamper på TV-en som selvsagt er behørig veggmontert i lokalet. Idrettsparken er blitt en samlingsplass for alle, ikke minst en viktig integreringsarena for de som kommer fra andre land. Vi prøver å gjøre så godt vi kan slik at alle skal trives og ha et godt tilbud. Garasjegjengens innsats er selve grunnpilaren som gjør at vi kan tilby de flotte fasilitetene, sier Bakken.

Vi på OTI-sentret er glad for å ha Idrettsparken som nærmeste nabo. En grønn oase som syder av aktivitet. Det er inspirerende å bli bedre kjent med noen av ildsjelene som gjør en imponerende innsats til glede for så mange. Det står stor respekt av denne type frivillig arbeid. Resultater skapes gjennom felles innsats og kameratslig samhold. OTI-sentret ser frem til fortsatt godt samarbeid i årene som kommer. // Roy